Jesteśmy Panie Kapłaństwem Twym

Jesteśmy, Panie, Kapłaństwem Twym /C G
By wielbić Majestat Twój /F G
By ogłaszać Twoje dzieła dziś /F G e a
By każdy Ciebie poznać mógł /F G
Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę /C F G
A gwiazdy oddają Ci cześć /F G
Ty jesteś Wszechmocny, Wielki Pan /F G e a
Twa władza i moc wiecznie trwa, wiecznie trwa /F C

Niech Świątynia Twoja wypełni się chwałą /F G e
Niech nasze głosy Ciebie czczą /F G C C7
Niech Świątynia Twoja wypełni się chwałą /F G e
Niech głośno instrumenty brzmią /F G C