Jesteś Królem

Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg /D A h G

Podnieśmy wszyscy nasze serca /D
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie /A
Stawajmy przed obliczem Pana /h
Wielbiąc Go /G