Mów do mnie Panie
Mów do mnie, Panie /C D D7
Chcę słyszeć Cię /C D D7
Przyjąć od Ciebie /C D D7
Co masz dla mnie /C
Nie chcę się chować /C D D7
Lecz w Tobie skryć /C D D7
W cieniu Twym, Panie /C D D7
Chcę iść /C
Święty, potężny jesteś, Panie nasz /e7 D C e7
Przed Tobą dziś możemy stać /D C e7
Dzięki łasce /D C
Nie dzięki nam samym /e7 D