Jesteś blisko mnie

Jesteś blisko mnie /D1D2D1D2GD1GD1
Twa wierność wciąż zadziwia mnie /D1 D2D1D2 GD1GD1
Pokojem ogarniasz mnie /D1 D2 D1D2GD1
Swym Duchem jesteś tu /GD1 D1D2D1D2 GD1GD1

Bo Ty jesteś blisko mnie... zawsze / 4x / A H* A H*