Jesteśmy w Nim

Jesteśmy w Nim i w Nim jest nasze życie /G C F C GG7
Jesteśmy w Nim i w Nim jest nasze życie /C F C G7C

/: Głośno raduj się, śpiewaj Panu Chwał /G F
Miłość wyznaj Mu tańcząc przed Nim :/ 2x /G F