Jak wielki dowód miłości

Jak wielki dowód miłości /E A
Ojciec okazał w Synu nam /E H
Jak wielki dowód miłości /E A
Ojciec okazał w Synu nam /E H E
Że ci, którzy w Nim ukryci są /E A E H7
Jego dziećmi zawsze już się zwą /E A E H E