Jak wielki jest nasz Bóg

Jak wielki jest nasz Bóg /D G D
Jemu wciąż służyć chcę /h C A
Niebo i ziemia wielbią Go /D G
Rzesze aniołów pieśnią czczą /D G
Jak wielki jest nasz Bóg /D A D