Jak wielka o Panie

1.
Jak wielka o Panie zachodzi przemiana /C e
Gdy przed Twym obliczem uginam kolana /F C G
Tak wielkie z mej duszy spadają ciężary /C e
Pustynia na ogród zamienia się wiary /F C G

Ref.
/:Klękamy a wszystko ucicha wokoło /F a
Wstajemy a zorza otacza nam czoło / 2x /F C G

2.
Klękamy w słabości i pełni boleści
Wstajemy by z mocą ogłaszać Twe wieści
Lecz po co się sami i innych krzywdzimy
Zamiast być mocni się stale martwimy

3.
Wzdychamy, że troski nas ciężar przygniata
Lecz mamy modlitwę, co w Niebo ulata
Sprawiając w jej mocy odwagę i radość
Bo Ty naszym prośbom uczynić chcesz zadość