Godzien jesteś

Godzien jesteś, godzien jesteś /G C
Panie i Boże nasz /G D7
Godzien jesteś, przyjąć chwałę /G C
Chwałę, cześć i moc /G D7 G
Ponieważ Ty wszystko, stworzyłeś w swej mocy /D G
I wszystko stworzyłeś Ty sam /D G
Na Twoją radość zostało stworzone /G7 C c
Godzien jesteś wziąźć cześć / G D7 G