Hallelu

Hallelu, o halle, hallelu /e D a C G
Hallelu, halleluja /C D e(D)

Szukałem Go i nie zawiodłem się /e D a C G
Na Jahwe spójrz, odpowie tobie /C D e D
Namiotem Swym okryje życie twe /e D a C G
Z ucisków twych On wybawieniem / C D e