Gdzie ona jest

Gdzie jest, o śmierci twe zwycięstwo? /C F G
Gdzie jest, o śmierci oścień twój? /C F G
Zwycięstwo śmierć pochłonęło / C F G
Radujmy się bracia jeśli dzisiaj się kochamy /C F G C F G
Radujmy się bracia jeśli dzisiaj się kochamy /C F G C F G

Gdzie ona jest, gdzie ona jest /C a
Gdzie ona jest, jej zwycięstwo /C a
Zwycięstwo śmierć pochłonęło /C F G
Zwycięstwo pochłonęło śmierć /C F G
Więc i my zwyciężamy /C F G
Bo Zmartwychwstał nasz Pan /C F G

Radujmy się bracia
Jeśli dzisiaj się kochamy
Radujmy się siostry
Jeśli miłujemy się