Dziękuję Ci Panie

Dziękuję Ci Panie, za to co mam /G h C D
Za radość, przyjaciół, miłości dar /G h C D
Za to, że jestem i chcę służyć Ci /C D G e
Przez Ciebie dla ludzi żyć /C D G