Dziękuj Mu

Dziękuj Mu za życie, które masz w Nim /G D C D
Dziękuj Mu, za życie, które dał /G D C D G

Jezus za nas poniósł śmierć, na krzyż przybity grzech /e D
W Nim wolność darowana jest, On zwyciężył śmierć /C D G
Pokój przyniósł wszystkim nam, zwycięstwo w walce dał /e D
Nadziei życie pełne jest dla dzieci Króla chwał /C C D G

Dziękuj Mu ...

Przez łaskę Bóg wybawił nas, darował życie nam
Choć sam poświęcił życie Swe, Bóg z martwych wzbudził Go
W triumfie zwyciężył śmierć, osłabia diabła moc
Tak zwyciężył Boży Syn, Jezus Chrystus Pan
Jezus Chrystus Pan

Dziękuj Mu ...