Dziękować Ci Panie chcę

/:Dziękować Ci Panie chcę /E H
Dziękować, Boś Świętym jest /cis gis
Dziękować, Boś Jezusa Syna Swego nam dał:/2x/A E D H

/:A dziś słaby powie; mam Twą moc /gis cis fis
Biedny powie; wszystko mam /H gis
Bo Panie Ty to dałeś nam, Ty Sam:/2x/ cis D H