Dzięki za Twój Krzyż

Kiedy znów odwracam się od Ciebie /e C D e
Złością, kłamstwem zgniatam Twoją prawdę /C D e
Wtedy okazujesz Swoją miłość /C D e
Na krzyżu powierzyłeś za mnie życie /C D G

Jezu, dzięki za Twój krzyż /G a G/B D
Twoja krew uwalnia mnie /a G/B D
Teraz szkarłat naszych win /a G/B D
Zmywasz ciągle w łasce Swej /a G/B C/G7

Wrodzy Bogu i bez wybaczenia
Znając dobro Tobą pogardzamy
Grzeszni przeznaczamy się na śmierć
Mimo wszystko dajesz życie nam

Jezu, dzięki za Twój krzyż ...

Każdy z nas zasłużył na swą śmierć /Aadd4/Cis C G/B C
Lecz ratujesz nas w miłości Swej /Aadd4/Cis C G/B C