Dzięki Jezu drogi Jezu

Dzięki Jezu, drogi Jezu /E
Dzięki Ci, że kochasz mnie /A E
Dzięki Jezu, drogi Jezu /E gis A fis
Dzięki Ci, że kochasz mnie /E H E

Tam na Golgocie umarłeś za mnie
Dzięki Ci, że kochasz mnie
Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie
Dzięki Ci, że kochasz mnie

Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz
Dzięki Ci, że kochasz mnie
Alleluja, Alleluja
Dzięki Ci, że kochasz mnie