Dzięki Ci Boże mój

Dzięki Ci Boże mój, za to, co w Jezusie dałeś mi /A H E H A E
Pokój, radość i zbawienie, uwolnione z grzechów mych /A H E H A H E
Dzięki Ci Panie mój, dusza moja wielbi Cię /E7 A gis fis H E
Tak jak jeleń pragnie wód, tak ja z Tobą pragnę być /E7 A gis fis H E