Cieszę się wciąż

Cieszę się wciąż, tyś radość mi dał /A D
Miłość nad miód, co wina ma smak /A E
Uchwyć mocno mnie, pobiegnijmy razem /A D
Cieszę się wciąż - Tyś radość mi dał /A E A