Ci, którzy Jahweh ufają

Ci,którzy Jahweh ufają, są jak góra Syjon /G D C D G D C D
/: Co się nigdy nie poruszy, /G D C D
ale trwa na wieki :/2x/G D C D

Góry otaczają święte miasto Jeruzalem /G D C D
Tak Jahweh otacza swój lud /G D C D
/: I teraz i na wieki :/2x/G D C D

O góry otaczają święte miasto Jeruzalem... /G D C D
Modlę się o pokój, pokój, pokój / D G D C D
Nad Izraelem pokój, pokój, pokój / G D C D