Czcijmy Jezusa

/: Czcijmy Jezusa, czcijmy Go /G D C D G C D
Czcijmy Jezusa, czcijmy Go :/ 2x /G D C D G C D

Powstał z martwych, powstał z martwych /D e
I On żyje na wieki już /D e
Powstał z martwych, powstał z martwych /D e
Więc razem się radujmy /D
Świętując zmartwychwstania ten dzień /G