Ciesz się ciesz

Ref.
Ciesz się ciesz, cieszy się z cieszącymi /e a
Płacz, płacz z płaczącymi /D G H
Bo Twój Bóg, bo Twój Pan, przykład tobie dał /e a H e

1.
Ileż jeszcze na tej ziemi, zbrodni, krzywd i łez /e H7
Kiedy wreszcie wszystkim wojnom już nastanie kres /e D
Gdzież tu czas na radość, gdy twój brat bardzo cierpi /G a e
Bo mu chleba brak /a e H e

2.
Jest na świecie wielu ludzi, którzy o tym śnią
By się najeść raz do syta, akryć biedę swą
Tyle nędzy jeszcze kryje świat, więc pamiętaj:
Biedny, to twój brat

3.
Patrz na ludzi jak na braci, oraz siostry swe
Śmiej się z nimi, gdy się śmieją, płacz gdy widzisz łzę
Bo tak czynił zawsze Chrystus Pan, Jego przykład
Niech przyświeca nam