Chwalcie Pana wszystkie narody (Psalm 117)

Chwalcie Pana wszystkie narody /E A
Wysławiajcie Go wszystkie ludy /E H

Łaska Jego jest można nad nami /E A
A wierność Jego trwa na wieki /E H

(kolejność:
2x zaczynają mężczyźni, powtarzają kobiety za trzecim razem śpiewają i powtarzają wszyscy)