Chrystus życiem jest mi

/: Chrystus życiem jest mi, /E H cis
a śmierć zyskiem mym :/ 2x /A H E H
Królem mym, pieśnią mą /A fis E
Życiem mym, mą radością /cis fis H E E7
Siłą mą, duszą mą /A fis E
On pokojem, On Panem mym /cis D A E H7