Chodź, teraz jest czas

Chodź /D
Teraz jest czas by uwielbić Go /D7 D
Chodź /A
Teraz jest czas daj Mu serce swe /G e7
Chodź, chodź będąc sobą /D
Uwielbij Go /D7 D
Chodź, chodź będąc sobą /A
Przed Boga tron /G e7
Chodź /D

Niech każdy język wyzna żeś Bogiem Ty /G D
Pokłońmy się przed Bogiem Swym /G D
Bo największy skarb uzyskują ci /G h
Którzy teraz z Tobą są /e7 A