Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam

/: Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam /C a
Wznoszę w górę swoje ręce /F d
Uwielbiając Imię Twe :/G

/: Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś /C a
Nie dorówna Tobie nikt /F
Nie dorówna Tobie nikt :/G