Boże Ojcze chcę wywyższać Cię dziś

1.
Boże Ojcze chcę wywyższać Cię dziś /G C D G
Boże Ojcze chcę wywyższać Cię dziś /G e A7 D
Jam Twoim jest dziełem, co złe we mnie przemień /G G7 C A7
Boże Ojcze chcę wywyższać Cię dziś /G D C G

2.
Boży Synu, chcę wywyższać Cię dziś
Boży Synu, chcę wywyższać Cię dziś
Za śmierć za mnie Panie
Za Twe Zmartwychwstanie
Boży Synu chcę wywyższać Cię dziś

3.
Boże Duchem racz napełnić i mnie
Boże Duchem racz napełnić i mnie
Jam Twoim jest dziełem, co złe we mnie przemień
Boże Duchem racz napełnić i mnie