Boże nasz Ty stworzyłeś

Boże nasz, Ty stworzyłeś niebo /D G D
Cały wszechświat mocą swoją /D G D A
Panie nasz Ty stworzyłeś ziemię /D G D
Wyciągniętym ramieniem swym /D A D
Wszystko mocą swoją możesz sprawić Panie /D fis G
Wszystko jest dla Ciebie możliwe /A G D
Potężny Boże nasz /D
Wielki w radzie i czynach swych /G D
Wszystko, wszystko, absolutnie wszystko /D hm e A7
Wszystko możesz sprawić mocą swą /D A7 D