Boże mój

1.
Boże mój chcę wysławiać Ciebie dziś /D e G D G D
Boże mój chcę wysławiać Ciebie dziś /fis G A
Dusza moja pragnie Cię /A7 G D
Tyś rozkoszą w kazdym dniu /e A7
Boże mój chcę wysławiać Ciebie dziś /D e G D

Panie Jahweh - uwielbiam Imię Twe
Panie Jahweh - uwielbiam Imię Twe
Słowo Twe światłością jest
Gdy przychodzisz w mocy Twej
Panie Jahweh - uwielbiam Imię Twe

2.
Duchem Świętym wypełnij dzisiaj mnie
Duchem Świętym wypełnij dzisiaj mnie
Abym dzięki sile Twej
Mógł zwyciężać wszelkie zło
Duchem Świętym wypełnij dzisiaj mnie