Boża obecność

Boża obecność dziś wypełnia miejsce to /C e7 A7 d
Odczuwamy Jego łaskę, Jego moc /F G C d7
Słychać szum anielskich skrzyseł w krąg /G7 C e7
Twarze blaskiem chwały lśnią /A7 d
Boża obecność dziś wypełnia miejsce to /F G d G C