Boża miłość jak rzeka

1.
Boża miłość jak rzeka /E
Boża miłość jak rzeka /A E
Boża miłość wypełnia duszę mą /E H7
Boża miłość jak rzeka /E
Boża miłość ja rzeka /A E
Boża miłość wypełnia duszę mą /H7 E

2.
/: Boża radość jak rzeka ...

3.
/: Boży Pokój jak rzeka ...