Błogosławimy Imię Pana chwał

Błogosławmy Imię Pana chwał /D fis h
Bo On godzien wszystkiej chwały i czci /D h e7 A7
Dziś wznosimy ręce swe do Pana chwał /D D7 G
W pieśniach błogosławiąc Go, błogosławiąc Go /D fis C H
Błogosławiąc Imię Pana chwał /e A D