Błogosławię Cię skało moja

Błogosławię Cię, skało moja /F B C F Es B
Jesteś twierdzą mą i mym zbawieniem /F B C F
Bowiem Bóg po stronie mej jest /C A
I zwycięscą On mnie uczynił /d d
Błogosławię Cię skało moja /g7 F B d g a F
Błogosławię Cię /Es B Es B F
Błogosławię Cię /Es B Es B F
Błogosławię Cię /F C F C G
Błogosławię Cię /F C F C G
Błogosławię Cię, skało moja /g7 F B d g a F