Błogosław duszo moja Panu (Psalm 103)

Błogosław duszo moja Panu /E fis A H7
I wszystko, co we mnie Jego imieniu /E fis A H7
Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj /E fis A H7 A
Wszystkich dobrodziejstw Jego /E fis A H7

On odpuszcza wszystkie winy twoje /A H7
Leczy wszystkie choroby twoje /A H7
On ratuje od zguby życie twoje /E fis A H7
On wieńczy cię łaską i litością /E fis A

On nasyca dobrem życie twoje
Tak, iż odnawia się jak u orła młodość twoja
Pan wymierza sprawiedliwość
I przywraca prawo wszystkim uciśnionym