Będziesz miłował Boga

Będziesz miłował Boga całym sercem swoim /G e
A bliźniego swego tak jak siebie samego /C D
Miłuj Boga całym sercem swym ze wszystkich sił /G e C D
I całej duszy twojej
Bóg chce miłość tobie dać /G
Bóg chce radość tobie dać /e
Bóg chce pokój tobie dać /C
Pamiętaj Bóg miłością jest /D G