Bóg dobry jest

Bóg dobry jest /E H7
Bóg dobry jest /H7 E
Bóg dobry jest /E A
Dobry dla mnie jest /E H7 E

Bóg kocha mnie / 3x

Bóg światłem mym / 3x

Bóg żyje w nas / 3x