Barucha Szem

Barucha szem /e D
Hamaszijach Jeszuach /G h
Barucha szem Adonaj /e D e A

Wysławiaj Imię
Mesjasza - Jezusa
Wysławiaj Imię Pana