Baranka chwalmy

/: Baranka chwalmy On nasz Bóg /D G D
Uklęknijmy przed Panem Stwórcą naszym :/G e A

To On nasz Bóg, a myśmy ludem w Jego ręku /GD e G D A
Myśmy owce Jego tu /G A D
Po prostu owce u Jego stóp /G A D
Będzie pasał swe stado jak pasterz /D e A7
Weźmie owce na swoje ramiona /e A D D7
/: Ochroni je, przeprowadzi sam /G D
Chore uleczy, słabym doda sił :/e A D