Ani brat mój1.
Ani brat mój, ani siostra, tylko Panie ja /E gis cis A
Muszę więcej modlić się /E H E
Ani brat mój, ani siostra, tylko Panie ja /E gis cis A
Muszę więcej modlić się /E H E H

Ref.
Tak ja, tak Panie ja /E gis cis A
Muszę więcej modlić się /E H E H
Tak ja, tak Panie ja /E gis A
Muszę więcej modlić się /E H E

2.
Ani ojciec, ani matka tylko Panie ja ...

Ref.
Tak ja, tak Panie ja ...

3.
Ani gość mój, ani sąsiad, tylko Panie ja ...

Ref.
Tak ja, tak Panie ja ...