Amen

Amen, amen, amen, amen, amen /E A E H7 E A E
Jezus żyje

Amen, amen, amen, amen, amen
Za nas umarł ...

On zmartwychwstał ...

Żyje we mnie ...

On powróci ...