O Panie mój Ty wieszO Panie mój Ty wiesz, jak bardzo ufam Tobie /D A D D7
I szukam Cię, co dzień, bo niczym jestem ja /G D G A
Dziś widzę znów Twą twarz i słucham Twego głosu /D A D D7
Że ludziom chcesz do serc, Swe miłosierdzie wlać /G D A D

O Panie mój Ty znasz, gorące serce moje
Podnoszę głos co dzień, by wielbić imię Twe
Na nowo wciąż chcę Ci wyznawać, żeś mi Panem
I prosić Cię, byś sam kierował życiem mym

O Jezu mój, Ty chcesz bym ufał tylko Tobie
I szukał Cię co dzień, bo niczym jestem sam
Tyś odpocznieniem mym, Tyś drogą, prawdą, życiem
O Jezu proszę przyjdź i napełń Duchem Swym

O Panie mój przyjm cześć i chwałę serca mego
Uwielbiam Cię co dzień, boś godzien tego jest
Stworzenie Twe i dziś niech śpiewa Alleluja
Bo żyje Pan, nasz Bóg, więc uwielbiamy Go