Gdyby Jahwe nie był z nami

Gdyby Jahwe nie był z nami /a e C D
/: Niechże powie Izrael :/a D
Gdyby Jahwe nie był z nami /a G a
Gdy ludzie powstali przeciwko nam /G a
To byliby nas pożarli żywcem /G a
Gdy płonęli gniewem przeciwko nam /G a
To byłyby nas zalały wody /D a
Potok zatopiłby nas /D a
To przeszłyby nad nami wody /D a
Wody wezbrane, wody wezbrane, wody wezbrane /G a G a