Gdy kiedyś Pan powróci znów

Gdy kiedyś Pan powróci znów /E
Gdy kiedyś Pan powróci znów /H7
Obyśmy też tam byli /E A
Gdy kiedyś Pan powróci znów /E H7 E

Gdy święci swój opuszczą grób ...
Gdy Boga tron otoczą w krąg ...
Gdy księgę swą otworzy Bóg ...
Gdy ucztę nam zgotuje Bóg ...
Gdy po imieniu wezwie Pan ...
Gdy zabrzmi pieśń Alleluja ...