Dym z jałowca

1.
Dym z jałowca łzy wyciska /C a
Noc się coraz wyżej wznosi /d G
Strumień srebrną falą tryska /C a
Głos porannej ciszy głosi /d G

Ref.
Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga /C e F G
Żeby były takie dni, gdy się przy Nim ciągle jest /C a d G
Żeby był przy tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga /C e F G
Żebyś plecak swoich win, stromą ścieżką umiał nieść /C a d G
Do Boga, Do Boga, Do Boga /C a D G C a d G

2.
Nad przepaścią się zatrzymaj
Spójrz jak gwiazdy w dół spadają
Spójrz jak drży kosodrzewina
Góry z tobą wraz wołają

3.
Usiądź z nami przy ognisku
Płomień twarz ci zarumieni
Usiądziemy razem blisko
Jedną myślą połączeni