Duch Boży w nas woła Ojcze

Duch Boży w nas woła, Ojcze /F a7 D7
Duch Boży w nas woła, Ojcze /g Es B C
Wewnątrz nas świadczy wciąż /B7 F B
I potwierdza to, że za synów uznaje nas Pan /F C B7 F B F C7 F