Dotknął mnie dziś Pan

Dotknął mnie dziś Pan /D G D
I radość ogromną w sercu mam /G D A D
Z całej radości chcę /D G D
Śpiewać i klaskać cały dzień /G D A D
Więc wszyscy razem chwalmy Go /D G D G D
Za to, że dotknął nas ręką swą /G D A D
Więc wszyscy razem chwalmy Go /D G D G D
Za to, że trzyma nas ręką swą /G D A D