Dostaliśmy to na co nie zasłużyliśmy

Dostaliśmy to na co nie zasłużyliśmy / 4x /G D e C

Z Twej łaski, Panie, jesteśmy tu /e C G
By oddać się, by oddać się /C G C G
Dzięki Twej łasce, uwalniasz nas /e C G
I leczysz wciąż, kształtujesz / C G D