Bóg nie umarł

Bóg nie umarł, nie, On żyje /E
Bóg nie umarł, nie, On żyje /H E
Bóg nie umarł, nie, On żyje /E

Daj Mu ręce swe /H
Daj Mu serce swe /H
Daj Mu stopy swe /H
Daj Mu duszę swą /H
On zawsze z tobą jest /H E