Bóg króluje, raduj się ziemio (Ps.97)

Obłok i ciemność wokół Niego /cis D A
Sprawiedliwość i prawość /cis
Podwaliną Jego tronu /D A
Ogień przed Nim kroczy /cis D A
I trawi naokoło nieprzyjaciół Jego /cis gis

Bóg króluje, raduj się ziemio /E D E D
Weselcie się wyspy mnogie /E D E

Jego błyskawice rozświecają świat
Zobaczyła to ziemia i zadrżała
Góry jak wosk topnieją
Przed Panem, przed Panem
I władcą wszystkiej ziemi

Światło wschodzi dla sprawiedliwego
A dla ludzi prawego serca radość
Weselcie się sprawiedliwi w Panu
I wysławiajcie Jego święte imię