Będę Cię uwielbiać

Będę Cię uwielbiać póki będę żyć /E fis H E
Chcę się Tobą nakarmić, z Twego źródła pić /fis H E
Jeszcze wczoraj głupstwem dla mnie był Twój krzyż /A H gis cis
Dzisiaj przekonałeś mnie swą miłością /fis H7 A E
Jeszcze wczoraj głupstwem dla mnie był twój krzyż /A H gis cis
Dzisiaj przekonałeś mnie miłością swą /fis H7 A E