Alleluja (Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem)/: Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja :/a G a G a

Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem /a G a
U Jego tronu oddajmy cześć /G a
Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem /a G a
Radosną Bogu śpiewajmy pieśń /G a
Rozraduj się w Nim twym Stworzycielu /G a
Rozraduj się w Nim światłości twej /G a
Rozraduj się w Nim w twym Zbawicielu /a G a
Rozraduj się w Nim, wywyższać Go chciej /G a